Senin, 26 Januari 2009

SAJAK SAJAK APITO LAHIRE


Apito Lahire


JONTROT

Prenjak, ciblek, gelatik watu, lebèan
sirdum, gatiyong
dipulut daning jontrot
sikil, endas, mata, bokong, tangan, rambut
unyeng-unyeng,
digorèng srèèng...
srèèng... srèèng.....
tempé, tahuaci, pilus, rempèyèkdikremusi
agama, keyakinan dientuti
bluuusssssssssssssssssss
waduuuuuk laaarrraaaaaaaa
urip ngenes tambah nelangsa
copèt kèlangan saksaktukang ngaduk klenger
duwit mabur mutermuter dadi layangan nglinter
cilukba............
gejuh dara dadi riyamobatmabit laka kuwasa
wanyaaad lenga campur kringet kolèh spirtus dadi apa?
gotri ala gotri matèni
mendem impèn:
”ana ula dudu Ula ngloker neng sadawadawa
”-ucrit kapicirit neng surgané tangga-
”boyok kumat”
-ganyong laka-
”anané sumpah lillah”
-anjog tampah-
“Telak?
Telih?”
-teglekteglek-

Preeeeeeeeeeeeeeeeet
”sapa sing Ngebom?”
-sampèyan apa Nippon-
”kucing gering”
-Tengu-
”rayap”
-Traktor-
”kalong Wengwong”
-kalongé wong-
”Wongé Golong”
dadi reketèèèèèèèèèèèèèèk
Lugedsèrab mandeng srengèngé
klèyang
”Mati Baéooooooooooooooooh”
-ah.


klonengan, 20 desember 2008TOYIB
”Pito, kaceré énté regan pira?
”murah mung rolas”
satusrongpuluh?”
sajuta rongatus éwu
”duwit kabèh apa campur kwaci?
”mreki......

Kyé, yib, kaceréé siiip
ngebyak buntuté, tembus swarané, akèh pariasiné
nancep tarungé
akeh piagammé
”énté juriné?”
Ratno kriting, Predi gering, Nuridin bakul daging
yangho kalibuntu
”dudu énté, Pit?”
aku tah mung manto, sedakep nyambi nyomay
pokoké dijamin Garansi.....”
kaya mobil baé
”Kuwé aku ndeleng énté, jakwir cètèm
”ora bakal klalèn?”
énté bujang idol ya, seangkatan karo Mi'roj bocah
Pekiringan sing jaluné sagunung gajah
tapi ora tau diasah
-asah”
dikon ngebor neng peleman baéoh
”ustad, mboten pareng, kejaba...
”kejaba apa?
”kepèpèt....
”Dosa. Ora Ilok”
wiswis kembali ke kacer

Pibèn , yib,tuku baé kacerku
aku butuh nemen
”pan mbojo?
”ora”
sih?
pan nggo tuku geber, mubengmubeng
ndadar cangkem
”cangkem?”
iya, aku lagi nyinauni
”énté jebulé ésih bodo
”pancèn, krasa nemen mangkané aku
maburmabur neng sing nonton
”Nglawak?”
ya kaya kuwé
”Nggrèmèng?”
ya kaya kuwé
”Ngentir?”
ya kaya kuwé
”Ngablu?”
ya kaya kuwé
”YakaYakuwé Yakaya Kuwé
Kuwékuwé. Apa Dongèn?
”dongèng
”Dongèng?
”iya. ngoncèti sing klalèn.

”Kacang La mending
”sabangsané
”Ooooooooohhhhhhhhhhhhhhhhhhhh”
Iya.
”énté dikurungi, digantang, diceplèki
digembori?”
”Itu Burung Saya, Lihat itu Juri, Panto.
Lihat itu Ratno, Tèmbakannya.Prèd
Variasinya, Din, Tonjolannya. Yangho
Nancepnya. Édan ah

Éèèèèèèèèèèèttttttttttèmbakannya
Tembus Kuping. Ngerol terus dari
Subuh hingga senja. Koncer a saja
Langsung cair. Ayo, Kacerku terus
Terus..Terus......”
”oooohhhhhhh brarti énté dadi lakon sing
ora klakon klakon?
”Bener Yib, Sajutarongatus éwu! Wani, yib.....
”pibèn yah ..................
Ijolan Kolor Sawaring Olih?
(wanyad.........kumat.........pan pentas
monolog patlikur jam baé laka sing tanggap)


22 desember 2008
BADRIYAH
Yu Badriyah jaré wong sategal
sampèyan paling sugih apa bener?
”ora ding”
lah?
”aku sedengan
”Tapi awit cilik akèh wong ngomong:
sugihé ....duwité badriyah....”
gosip. Isu”
tapi asli.

”Kyèh tak kandakna
wong Tegal ka tegel-tegel
”hèh?”
sumpah. laka barang gawèan wong tegal sing asli
”pompa dragon, sanyo, pit jèngki, baut,
éngsèl, clana lepis, kolor, grabah....sepatuné pagongan?
”niru”
tahu aci?
”palsu”
asu kunyuk, bangsèt, raimu....(Niru)

Apa bener-bener iya....
”Iya Bener-bener”
sumberé?
”adol jaré”
wong Tegal senengé adol jaré ora jaré adol.
dadi?
”apaapa diadoli”

Kabèèèèh
Brarti nyong, sampèyan kyé palsu?
”kremyang kremyeng”
laka sejarahé, buyuté?
”ana”
apa?
”Sulap”
brarti dèwèk turunané Joko Bodho
”ingat, éling weton anda tidak cocok untuk hidup
di Tegal. Cocoknya di kantung plastik
”kresek?”
nyong ora ngomong loh sing ngomong énté
”kuwalat yu sampèyan Yu Badriyah”
jaré sapa?
”jaré sing nyiptané Jèjèré Jaré

Sampèyan nrokcok, Yu Badriyahnotoktlotok
”tapi aku bener, genah, jujur”
tapi sampèyan mbuka aib
”ora malah genah”
sampèyan propokatorneror
”aktor”
hororkompordobol
kèplélandaksunti
Tegel Maring Tegal
”ngèprèt“
bèn pada kejambrèt uteké.
(éling...nyong Badriyah dudu Mardiyah!)

klonengan, 21 desember 2008

APITO LAHIRE lair nang Desa Jatinegara, Kabupaten Tegal. Nulis puisi, cerpen, naskah drama awit SMA. Puisi Tegalané mlebu nang antoloji Potret Reformasi Dalam Puisi Tegalan, lan Muara Sastra. Begawan monolog kiyé sering menang nang lomba monolog, nulis-baca puisi tingkat daerah utawa nasional. Alamaté nang Dalan Projosumarto II Langgen 1/1 Talang 52193. HP. 081548077550. email: apito_lahire12@yahoo.com

*

Tidak ada komentar: