Senin, 26 Januari 2009

MANING MANING BENCANA


Lanang Setiawan

Maning-maning Bencana


Maning-maning bencana, maning-maning lindu
maning-maning petaka, maning-maning kalabendu

Breg…
breg…
breg…!!
buminé dibanting
isi jagadé burak-rantak, kowol-kowol
sakedèpan mata wong-wong pada mati
nyong-sampèyan senengé pada mblunat
dipenging
diweling
dikandani
tetep baé mblekesunu
ndableg

Der…
der…
der…
gunung Sitoli jeblug
dalan-dalané pada mletèk
menungsané remuk
digempalong lindu

Dar….
dèr….
der….
breg…
breg…
breg…
rekayaaaaaaakkkkkkkkk……
malapetakané teka maning
nagena wis lereb
jebulé Nias rempon dikunclang bencana.

Tidak ada komentar: