Sabtu, 11 April 2009

UDAN


Lanang Setiawan

Udan

Wis tak busek
aran karo nomoré kowen
nang folder hapèné enyong
lunga gagiyan aja katon mata

Enyong blèh lila jogrogé kowen nyluduk
manjing nang alam impèn
pan tak bendung mbuh pibèn carané

Bengi kiyé udané ngricek laka lirèné
nyong nyawang ujung-ujungé udan saka jendèla kaca
gambaré kowen ngambang nang endongan banyu
langsè jendèla agé-agé tak tutup, nyong emoh weruh
wujudé kowen

Mèsih tak catet kedadèyan sawindu kaé
kowen ngelos enyong kon balik dèwèkan
ngoyos nang bengi sing udan campur barat kanginan
awaké enyong kosih ndrodog katisen
kayong angèl anggoné enyong mbusek kedadèyan kaé
butuh waktu sing embuh kira-kira dawané sapira

Mèsih tak catet kedadèyan kaé nganti kebek nang
buku harian

Tegal 3.3.2009

Tidak ada komentar: